Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody

Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

 
 
REZERWATY PRZYRODY W NADLEŚNICTWIE ŚWIEBODZIN
 
Buczyna Łagowska jest rezerwatem utworzonym w 1968 roku w celu zachowania dla celów dydaktyczno-naukowych fragmentu lasu bukowego na krańcu jego naturalnego zasięgu, z domieszką innych gatunków drzew. Obszar rezerwatu to teren wzgórzowy z charakterystycznymi pagórkami, kotlinami i rynnowymi zagłębieniami moreny czołowej ostatniego zlodowacenia. Różnice wysokości dochodzą nawet do 100 m. Do ciekawszych gatunków na terenie rezerwatu należy konwalia majowa, marzanka wonna, barwinek pospolity, widłak jałowcowaty, paprotka zwyczajna. Bytuje tutaj również wiele chronionych gatunków zwierząt. Buczyny rezerwatu należą do najcenniejszych drzewostanów ziemi lubuskiej. Powierzchnia rezerwatu wynosi 115,86 ha.
 
Nad Jeziorem Trześniowskim rozpościera się na powierzchni 47,73 ha i przebiega wzdłuż zachodniego brzegu Jeziora Trześniowskiego. Jest to rezerwat leśno-krajobrazowy, utworzony w celu zachowania ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych fragmentu lasu bukowego pochodzenia naturalnego, z domieszką innych gatunków drzew. Do ciekawszych gatunków flory w rezerwacie należy gajowiec żółty, marzanka wonna, konwalijka dwulistna, paprotka zwyczajna, bluszcz pospolity, przylaszczka.
 
Pawski Ług, ustanowiony decyzją Wojewody Lubuskiego z 28.12.2001 r., zajmuje powierzchnię 34,52 ha. Jest to rezerwat, utworzonym w celu zachowania ze względów dydaktycznych i naukowych zbiorowiska roślinności bagiennej i torfowiskowej wraz z otaczającym je lasem. Na terenie rezerwatu znajdują się siedliska wymienione w Dyrektywie Siedliskowej (Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000), tj. torfowisko wysokie z torfowcem magellańskim, torfowisko przejściowe oraz zbiornik dystroficzny. 
 
Pniewski Ług jest rezerwatem utworzonym w 1990 roku w celu zachowania torfowiska wysokiego ze stanowiskiem rosiczki okrągłolistnej. Jego powierzchnia wynosi 6,84 ha.
 
Dębowy Ostrów został powołany do życia w celu ochrony ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu dębowego o charakterze naturalnym. Obecnie zaktualizowana powierzchnia wynosi 1,84 ha. Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie pięciu gatunków roślin podlegających ochronie częściowej: konwalia majowa, pierwiosnka lekarska, marzanka wonna, porzeczka czarna i kruszyna pospolita. 
       
        
      
 
 
       

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Jedno dziecko - jedno drzewko

Jedno dziecko - jedno drzewko

W dniu 12.10.2019 r. (sobota) Nadleśnictwo Świebodzin wraz z Gminą Świebodzin na obszarze okalającym boisko piłkarskie w Lubogórze organizuje akcję „Jedno dziecko –jedno drzewo”.

 

Idea tego przedsięwzięcia ma na celu upamiętnienie narodzin dzieci sadzeniem drzew, co odwołuje się do tradycji oraz zwiększa świadomość społeczną w kontekście szeroko pojętej odpowiedzialności za środowisko naturalne. Głównym założeniem opisywanej akcji jest to, aby posadzone przez rodziców drzewko towarzyszyło dorastającym młodym Polakom w trakcie ich życia.

 

Drzewa rozmieszczone zostaną zgodnie z projektem w ściśle określonych przyporządkowanych dla poszczególnych osób miejscach. Dlatego też każdy kto zdecyduje się spędzić z nami to sobotnie przedpołudnie będzie mógł co jakiś czas powracać do „swojego” drzewa i kontrolować jego kondycję. Nadleśnictwo Świebodzin zapewnia sadzonki oraz wsparcie merytoryczne natomiast Gmina Świebodzin oprócz udostępnienia terenu zobligowała się do pielęgnacji małych drzewek w pierwszym okresie ich rozwoju poprzez wykaszanie konkurencyjnej roślinności oraz podlewanie w okresach suszy.

 

UWAGA !!!

LICZBA DRZEWEK JEST OGRANICZONA

ZACZYNAM SADZIĆ O GODZINIE 10.00