Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Nabywamy lasy i grunty

Nabywamy lasy i grunty

Jesteś posiadaczem lasu? Ta wiadomość może Cię zainteresować!
Zakup gruntów przez Nadleśnictwo Świebodzin.

 

Jeżeli masz nieruchomość sąsiadującą z kompleksami leśnymi zarządzanymi przez Nadleśnictwo Świebodzin, która ma uregulowany stan prawny i zamierzasz ją sprzedać, a Twój grunt jest lasem lub jest przeznaczony do zalesienia – skontaktuj się z nami.
 

Nabyciu mogą podlegać wyłącznie grunty leśne (użytek Ls) lub przeznaczone do zalesienia (w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy z przeznaczeniem na zalesienie), o uregulowanym stanie prawnym. W szczególności powinny to być grunty, które:
- bezpośrednio przylegają do gruntów będących z zarządzie PGL LP,
- są we współwłasności gruntów nadleśnictwa,
- regulują przebieg granicy polno – leśnej.
Nabycie może się odbyć zgodnie z zapisami art. 37 Ustawy z dnia 28 września 1991 o lasach, tj. m.in. po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, za cenę nie wyższą od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.
 

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu pracownik merytoryczny nadleśnictwa.
Zachęcamy do kontaktu:
e-mail: katarzyna.marcola@zielonagora.lasy.gov.pl
Telefon: 68 382 20 01 wew. 29 – Katarzyna Marcola
 

Status gruntów można zweryfikować w internetowym Banku Danych o Lasach  https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/ oraz serwisu mapowego RDLP w Zielonej Górze https://mapa.zielonagora.lasy.gov.pl/