Lista aktualności Lista aktualności

70 lat Nadleśnictwa Świebodzin

Dzień 4 września 2015 roku był dla Nadleśnictwa Świebodzin dniem szczególnym. W tym dniu obchodzono jubileusz 70-lecia powstania jednostki, jak również powstania administracji leśnej na ziemiach zachodnich.

      Uroczystości jubileuszowe zgodnie z zaplanowanym ich przebiegiem rozpoczęły się Mszą Św. w kościele p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Świebodzinie, odprawioną w intencji leśników, poprzedzoną uroczystym poświęceniem sztandaru Nadleśnictwa Świebodzin, który
z rąk Starosty Świebodzińskiego Zbigniewa Szumskiego odebrał Nadleśniczy Lech Kołdyka.

      W uroczystościach  jubileuszowych uczestniczyli:

 • Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze wraz
  z współpracownikami,
 • Starosta Powiatu Świebodzińskiego,
 • Burmistrzowie oraz Wójtowie jednostek samorządowych z terenu administracyjnego Nadleśnictwa Świebodzin,
 • Komendanci  jednostek  Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji w Świebodzinie,
 • Nadleśniczowie nadleśnictw podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
  w Zielonej Górze, jak również nadleśnictw przygranicznych  z terenu RDLP Szczecin,
 • oraz pozostali zaproszeni na uroczystość goście – przedstawiciele uczelni wyższych, instytucji, przedsiębiorstw, kół łowieckich, zakładów usług leśnych współpracujących
  z Nadleśnictwem Świebodzin.

       Kolejnym punktem uroczystości była jej część oficjalna, która odbyła się w sali widowiskowej restauracji „Basztowa" w Łagowie, podczas której zaprezentowano gościom uroczystości krótki film przedstawiający historię działalności Nadleśnictwa Świebodzin, następnie Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze dokonał wyróżnienia pracowników Nadleśnictwa Świebodzin nadając:

 • Czesławowi Łukaszewiczowi - Kordelasa Leśników Polskich,
 • Romanowi Zygadło, Leszkowi Tomczykowi - odznakę Zasłużony dla Leśnictwa Zielonogórskiego II stopnia
 • Marii Szarłowicz, Markowi Graczykowi, Danucie Maciejewskiej oraz Sławomirowi Bąk - odznakę Zasłużony dla Leśnictwa Zielonogórskiego I stopnia.

      Miłym akcentem uroczystości było również udekorowanie nowo ufundowanego sztandaru Nadleśnictwa Świebodzin Medalem Zasługi dla Łowiectwa Zielonogórskiego przez Członka Naczelnej Rady Łowieckiej, który miał również przyjemność udekorowania Nadleśniczego Nadleśnictwa Świebodzin najważniejszym odznaczeniem łowieckim  „Złom" czyli Honorowym Żetonen Zasługi, za szczególne osiągnięcia z dziedziny łowieckiej.

      Po części oficjalnej na terenie ośrodka wypoczynkowego „Leśnik" w Łagowie odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej oraz nadanie nowo wybudowanej sali konferencyjnej imienia Bolesława Kostkiewicza, połączone ze zwiedzaniem wystawy poświęconej wieloletniej działalności Nadleśnictwa Świebodzin przygotowanej na tę okoliczność.