Lista aktualności Lista aktualności

Ćwiczenia Straży Pożarnej 2016

W dniu 31 marca 2016 roku na terenie leśnictwa Staropole odbyły się ćwiczenia bojowe jednostek Straży Pożarnej, będące kontynuacją wcześniej zaplanowanego przez

Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie cyklu corocznych ćwiczeń taktycznych na terenach leśnych, których głównym celem było doskonalenie umiejętności strażaków w procesie podejmowania decyzji w sytuacji powstania dużego pożaru lasu. W tegorocznych ćwiczeniach strażacy doskonalili prowadzenie działań gaśniczych z uwzględnieniem organizacji systemów dostarczania wody na duże odległości do zagrożonych pożarem miejsc oraz współpracę ze służbami pożarowymi oraz terenowymi Nadleśnictwa Świebodzin

W ćwiczeniach wzięło udział 9 zastępców jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu administracyjnego Nadleśnictwa Świebodzin, w tym również zastęp JRG Komendy Powiatowej PSP w Świebodzinie. Obserwatorami ćwiczeń byli, ze strony Komendanta Komendy Powiatowej Państowej Straży Pożarnej w Świebodzinie bryg. Dariusz Paczesny, Z-ca Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Świebodzinie oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Świebodzin Lech Kołdyka wraz z Z-cą Nadleśniczego Jarosławem Guzowskim.

Tradycyjnie, jak co roku miłym akcentem na zakończenie ćwiczeń był gorący posiłek przygotowany przez Ośrodek Wypoczynkowy "Leśnik" w Łagowie.