Wydawca treści Wydawca treści

Budowa budynku kancelarii Leśnictwa Niedźwiedź wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 59/10 w obrębie 0007 Niedźwiedź gmina Łagów

Podstawowe dane postępowania:
data opublikowania: 22.07.2021 r.
tryb postępowania: tryb podstawowy wariant 1
data składania ofert lub wniosków: 06.08.2021 r.