Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Celem hodowli lasu jest gospodarowanie ekosystemami, zachowanie i wzbogacenie lasów istniejących oraz kształtowanie nowych z respektowaniem warunków i procesów naturalnych.

Czyni się to poprzez:
 • stopniowe osiąganie stanów równowagi dynamicznej w ekosystemach leśnych, a w szczególności zgodności biocenozy leśnej z warunkami biotopów,
 • zapewnienie produkcji drewna i innych użytków na zasadach reprodukcji rozszerzonej, kształtowanie pozaprodukcyjnych funkcji lasu oraz przyjaznych powiązań gospodarki leśnej z otoczeniem społeczno-gospodarczym na zasadzie sprężeń zwrotnych. 
Cel, jakim jest otrzymanie jak najlepszych kolejnych pokoleń lasu, osiąga się poprzez staranne, selekcyjne działania na kolejnych etapach prac hodowlanych:
 • nasiennictwo,
 • szkółkarstwo,
 • odnowienia i zalesienia,
 • pielęgnacja upraw,
 • pielęgnacja młodników,
 • pielęgnacja drzewostanów.
 
Rozmiar leśnych zadań hodowlanych w 10-leciu:
 • odnowienie i zalesienie pow. otwartych (na pow. 1296,32 ha),
 • odnowienie pod osłoną drzewostanów (na pow. 1353,84 ha),
 • poprawki i uzupełnienie (na pow. 276,83 ha),
 • pielęgnowanie gleby (na pow. 2674,02 ha),
 • czyszczenie wczesne (na pow. 2469,44 ha),
 • czyszczenie późne (na pow. 1827,80 ha),
 • wprowadzanie drugiego piętra (na pow. 148,25 ha),
 • melioracje agrotechniczne (na pow. 2320,35 ha)

Pobierz Zasady Hodowli Lasu.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Jedno dziecko - jedno drzewko

Jedno dziecko - jedno drzewko

W dniu 12.10.2019 r. (sobota) Nadleśnictwo Świebodzin wraz z Gminą Świebodzin na obszarze okalającym boisko piłkarskie w Lubogórze organizuje akcję „Jedno dziecko –jedno drzewo”.

 

Idea tego przedsięwzięcia ma na celu upamiętnienie narodzin dzieci sadzeniem drzew, co odwołuje się do tradycji oraz zwiększa świadomość społeczną w kontekście szeroko pojętej odpowiedzialności za środowisko naturalne. Głównym założeniem opisywanej akcji jest to, aby posadzone przez rodziców drzewko towarzyszyło dorastającym młodym Polakom w trakcie ich życia.

 

Drzewa rozmieszczone zostaną zgodnie z projektem w ściśle określonych przyporządkowanych dla poszczególnych osób miejscach. Dlatego też każdy kto zdecyduje się spędzić z nami to sobotnie przedpołudnie będzie mógł co jakiś czas powracać do „swojego” drzewa i kontrolować jego kondycję. Nadleśnictwo Świebodzin zapewnia sadzonki oraz wsparcie merytoryczne natomiast Gmina Świebodzin oprócz udostępnienia terenu zobligowała się do pielęgnacji małych drzewek w pierwszym okresie ich rozwoju poprzez wykaszanie konkurencyjnej roślinności oraz podlewanie w okresach suszy.

 

UWAGA !!!

LICZBA DRZEWEK JEST OGRANICZONA

ZACZYNAM SADZIĆ O GODZINIE 10.00