Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Świebodzin
Nadleśnictwo Świebodzin
+48 68 382 20 01
+48 68 382 39 26

ul. Wojska Polskiego 3
66-200 Świebodzin

Nadleśniczy
Marcin Urbaniak
+48 68 382 20 01
Z-ca Nadleśniczego
Jarosław Guzowski
+48 68 382 20 01 wew. 15
Główny Księgowy
Małgorzata Liszka-Kowalczyk
+48 68 382 20 01 wew. 19
Sekretarz Nadleśnictwa
Maria Szarłowicz
+48 68 382 20 01 wew. 14
Inżynier nadzoru
Wiesław Nowak
+48 68 382 20 01 wew. 34, +48 537 013 237
Inżynier nadzoru
Paweł Mielcarek
+48 68 382 20 01 wew. 34
Komendant posterunku Straży Leśnej
Józef Grzyb
+48 68 382 20 01 wew. 22
Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny PPOŻ
+48 68 382 20 01 wew. 23

Pion Nadleśniczego

Wiesław Nowak
Inżynier nadzoru
Tel.: +48 68 382 20 01 wew. 34
Paweł Mielcarek
Inżynier nadzoru
Tel.: +48 68 382 20 01 wew. 34
Józef Grzyb
Komendant posterunku Straży Leśnej
Tel.: +48 68 382 20 01 wew. 22
Beata Świderska
Spec. ds. Kadr i Płac
Tel.: +48 68 382 20 01 wew. 18
Radosław Staszyński
Spec. ds. PPOŻ i BHP
Tel.: +48 68 382 20 01 wew. 17
Andrzej Fiedukowicz
Kierownik Ośrodka Wypoczynkowego "Leśnik"
Tel.: +48 68 341 25 09

Pion Zastępcy Nadleśniczego

Damian Topolski
Spec. ds. Ochrony Lasu
Tel.: +48 68 382 20 01 wew. 13
Agnieszka Anklewicz
Spec. ds. Hodowli Lasu\Rzecznik Nadleśnictwa
Tel.: +48 68 382 20 01 wew. 32
Mariola Lach
Spec. ds. Użytkowania Lasu
Tel.: +48 68 382 20 01 wew. 16
Joanna Kopliner
Spec. ds. Ewidencji Obrotu i Sprzedaży Drewna
Tel.: +48 68 382 20 01 wew. 20
Dominika Gierlik
Spec. ds. Ewidencji Obrotu i Sprzedaży Drewna
Tel.: +48 68 382 20 01 wew. 33
Katarzyna Marcola
Stan Posiadania
Tel.: +48 68 382 20 01 wew. 29
Aleksandra Derejczyk
Spec. ds. Szkółkarstwa i Nasiennictwa
Tel.: +48 502 355 716

Pion Głównego Księgowego

Lidia Przybyszewska
Księgowa
Tel.: +48 68 382 20 01 wew. 25
Mateusz Jakubowski
Księgowy
Tel.: +48 68 382 20 01 wew. 21
Beata Syrewicz
Księgowa
Tel.: +48 68 382 20 01 wew. 28
Katarzyna Pietrzak
Księgowa
Tel.: +48 68 382 20 01 wew. 25

Pion Sekretarza

Paulina Strykowska
St. Referent ds. Administracji
Tel.: +48 68 382 20 01
Ewa Sarbinowska
Spec. ds. Administracji
Tel.: +48 68 382 20 01 wew. 31
Iwona Sołoduchin
Ref. ds. Administracji
Tel.: +48 68 382 20 01 wew. 40
Krzysztof Kasza
Spec. ds. Budowlanych
Tel.: +48 68 382 20 01 wew. 24
Rafał Korwek
Spec. ds. Informatycznych
Tel.: +48 68 382 20 01 wew. 30