Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona przeciwpożarowa

Zauważyłeś ogień w lesie?

Alarmuj
tel. 998, (112)
 
Nadleśnictwo Świebodzin
tel. +48 68 382 20 01
 
fot. Sławomir Bąk
 
Zgodnie z przeprowadzoną kategoryzacją zagrożenia pożarowego obszarów leśnych uwzględniającą czynniki drzewostanowe, klimatyczne, antropogeniczne oraz średnioroczną ilość pożarów, grunty leśne Nadleśnictwa Świebodzin zostały zaklasyfikowane do I kategorii zagrożenia pożarowego. System ochrony przeciwpożarowej Nadleśnictwa Świebodzin działa w oparciu o sporządzony plan ochrony przeciwpożarowej, który jest częścią Planu Urządzania Lasu na lata 2008 – 2017.
 
Plan Urządzania Lasu w zakresie ochrony przeciwpożarowej został uzgodniony z przedstawicielami Komendy Powiatowej Państwowej Staży Pożarnej w Świebodzinie i Sulęcinie, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze oraz Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Gorzowie Wlkp i zaakceptowany przez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.
 
Czynniki mogące wpływać na zagrożenie pożarowe lasów na terenie Nadleśnictwa Świebodzin to:
 • bliskość osad ludzkich, pól uprawnych, granica polno – leśna,
 • gęstość szlaków komunikacyjnych drogowych i kolejowych (autostrada A2 Nowy Tomyśl - Świecko, droga ekspresowa S3, droga krajowa Nr 92  i szlak kolejowy Warszawa – Poznań – Kunowice.
 • penetracja terenów leśnych w celu zbioru owoców runa leśnego,
 • obiekty o charakterze wypoczynkowym zlokalizowane nad akwenami jezior : Niesłysz, Łagowskie, Paklicko Wielkie i Trześniowskie, oraz inne obiekty mające wpływ na zagrożenie pożarowe lasów:
  • tereny poligonu wojskowego w Wędrzynie,
  • tereny kopalni węgla brunatnego w Sieniawie,
  • gazociągi oraz linie elektroenergetyczne
Infrastruktura ochrony przeciwpożarowej w Nadleśnictwie Świebodzin, to między innymi:
 • samochód rozpoznawczo – gaśniczy LAND-ROVER z modułem gaśniczym,
 • obiekt dostrzegalni przeciwpożarowej „Lubrza" w leśnictwie Lubrza,
 • obiekt dostrzegalni przeciwpożarowej „Błonie" w leśnictwie Ołobok,
 • obiekt dostrzegalni przeciwpożarowej "Łagów" w leśnictwie Łagów,
 • miejsce startów i lądowań statków powietrznych związanych z gospodarką leśną „Zagórze".