Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Prowadząc społeczną działalność edukacyjną, Nadleśnictwo Świebodzin korzysta z wielu swoich terenów i obiektów przyrodniczych.

Wśród obiektów można wymienić:

Łagowski Park Krajobrazowy, rezerwaty przyrody „Nad Jeziorem Trześniowskim", „Pawski Ług", „Pniewski Ług", „Dębowy Ostrów".