Obiekty edukacyjne

Prowadząc społeczną działalność edukacyjną, Nadleśnictwo Świebodzin korzysta z wielu swoich terenów i obiektów przyrodniczych.

Oferta edukacyjna

Zadania z zakresu edukacji leśnej, realizowane lub współorganizowane przez Nadleśnictwo, mają różną formę. Są to spotkania z leśniczymi, prelekcje i pogadanki w szkołach, warsztaty terenowe na ścieżkach przyrodnicznych, akcje „Wiosna bez płomieni”, „Czysty las”, „Sprzątanie świata”, konkurs plastyczny pt. „Czym Bór Darzy”, spotkania dzieci i młodzieży w szkółce leśnej w Ołoboku.