Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

 
Nadleśniczy - kieruje całokształtem działalności Nadleśnictwa Świebodzin i ponosi za nią odpowiedzialność, a także reprezentuje nadleśnictwo na zewnątrz.
 
Zastępca nadleśniczego - prowadzi sprawy dotyczące sfery produkcyjnej w nadleśnictwie, odpowiada za prawidłową organizację i realizację planowania i wykonywania zadań w zakresie gospodarki leśnej.
 
Główny księgowy - wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność w zakresie księgowości, planowania finansowo-ekonomicznego, analiz i sprawozdawczości.
 
Inżynier nadzoru - pracownik kontroli wewnętrznej, sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania czynności gospodarczych w nadleśnictwie.
 
Sekretarz - jest odpowiedzialny za całokształt spraw związanych z obsługą administracyjną Nadleśnictwa oraz prowadzenie spraw inwestycyjno-remontowych.
 
Komendant posterunku Straży Leśnej - wykonywanie ochrony mienia Skarbu Państwa w zarządzie LP poprzez przeciwdziałanie czynom przestępczym i wykroczeniom, ujawnianie i ściganie sprawców przestępstw i wykroczeń, doprowadzanie do naprawienia szkody.
 
Specjalista ds. Kadr i Płac - prowadzi wszystkie sprawy osobowe zatrudnionych pracowników, rozlicza wynagrodzenia.