Wydawca treści Wydawca treści

Położenie

Nadleśnictwo Świebodzin wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.

 1. Obszar Nadleśnictwa, położonego w północnej części RDLP Zielona Góra, rozciąga się w przybliżeniu między 15º10´ a 15º42´ długości geograficznej wschodniej, oraz 52º09´ a 52º24´szerokości geograficznej północnej.
   

 2. Od północy Nadleśnictwo graniczy z Nadleśnictwami Sulęcin, Międzyrzecz i Trzciel (RDLP Szczecin), od wschodu z Nadleśnictwem Babimost, od południa z Nadleśnictwem Sulechów, od południowego zachodu z Nadleśnictwem Bytnica, a od zachodu z Nadleśnictwem Torzym (RDLP Zielona Góra).
   

 3. Według Regionalizacji Przyrodniczo – Leśnej na podstawach ekologiczno-fizjograficznych (PWRiL W-wa 1990r.) lasy Nadleśnictwa znajdują się w całości w III Wielkopolsko-Pomorskiej Krainie Przyrodniczo-Leśnej, mezoregionie Pojezierza Łagowskiego (III.21) - część wschodnia i mezoregionie Puszczy Rzepińskiej (III.22) - część zachodnia.


   

 4. Pod względem hydrograficznym obszar Nadleśnictwa usytuowany jest w Zlewisku Bałtyku, w dorzeczu rzeki Odry. 

 5. Grunty Nadleśnictwa Świebodzin położone są na terenie województwa lubuskiego w powiecie sulęcińskim (w gminach Sulęcin i Torzym), w powiecie świebodzińskim (w gminach Lubrza, Łagów, Skąpe, Szczaniec, Świebodzin) oraz na terenie miasta Świebodzin.
   

 6. Nadleśnictwo składa się z trzech obrębów:

  Łagów, o pow. 8 700,65 ha, 
  Ołobok, o pow. 7 271,51 ha,
  Świebodzin, o pow. 8 023,85 ha.


   

  Łącznie powierzchnia Nadleśnictwa wynosi 23996,01 ha,

  Zasięg terytorialny jego działania 56 572 ha.