Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

 
       POMNIKI PRZYRODY W NADLEŚNICTWIE ŚWIEBODZIN
 
1. Na gruntach naszego Nadleśnictwa znajduje się 14 pomników przyrody, w tym:
    - 11 pojedynczych drzew,
    - 1 głaz narzutowy,
    - pomniki ochrony powierzchniowej:
          a) Krzeczkowskie Bagno, pow. 2,38 ha
          b) Cisy Łagowsko-Sulęcińskie
              - na powierzchni 1,66 ha skupionych jest około 157 egzemplarzy cisów 
                w wieku 130-150 lat.
          c) stanowisko Bluszczu k. Rzeczycy pow. 1,51 ha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pomnik przyrody – tulipanowiec amerykański

 

2. Wiele interesujących pomników przyrody znajduje się poza lasami, ale w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Świebodzin. Znajdują się wśród nich drzewa wymienione w publikacji „Najstarsze drzewa w Polsce" (Pacyniak 1992 r.):

- dąb szypułkowy rosnący na cmentarzu przy kościele pw. Matki Bożej Różańcowej
  w miejscowości Toporów (szacowany na ok. 600 lat);
- dąb szypułkowy rosnący na cmentarzu przykościelnym w Toporowie
  (szacowany na ok. 400 lat);
- dąb szypułkowy rosnący w parku przyzamkowym w miejscowości Łagów
  (szacowany  na ok. 300 lat).