Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu polega na korzystaniu z jego zasobów poprzez: pozyskiwanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i in. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu w sposób zapewniający mu trwałość.

Rozmiar pozyskiwania wynikający ze struktury drzewostanów, określany w metrach sześciennych grubizny surowca drzewnego, wynosi w Nadleśnictwie średnio ok. 134 736 m3 rocznie.